Krakowskie tradycje intelektualne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Krakowscy myśliciele polityczni
Krakowscy myśliciele polityczni
 • Stanisław Koźmian   ( 3 artykułów )

  (1836-1922) - publicysta, polityk galicyjski, krytyk i reżyser teatralny, jeden z twórców, przywódców i głównych ideologów konserwatywnego stronnictwa - "Stańczyków".

 • Paweł Popiel   ( 6 artykułów )

  (1807-1892), konserwatywny pisarz polityczny, publicysta i polityk, krytyk idei rewolucyjnych i liberalnych.

 • Julian Dunajewski   ( 1 Artykuł )

  (1822-1907), ekonomista, profesor i rektor UJ, polityk galicyjski, prezydent Krakowa.

 • Konstanty Grzybowski   ( 2 artykułów )

  (1901-1970) - prawnik, uczony, publicysta, przed wojną jeden z przedstawicieli neokonserwatyzmu, po wojnie wsparł władzę komunistyczną.

 • Jan Kanty Rostworowski   ( 2 artykułów )

  (1876-1963), jezuita, publicysta i kaznodzieja.

 • Michał Bobrzyński   ( 3 artykułów )

  (1849-1935), historyk, publicysta i konserwatywny polityk galicyjski, autor słynnej syntezy "Dzieje Polski w Zarysie".

 • Adam Heydel   ( 2 artykułów )

  (1893-1941), ekonomista propagujący zasady liberalne, w życiu politycznym związany w umiarkowanym skrzydłem ruchu narodowego.

 • Mirosław Dzielski   ( 3 artykułów )

  (1941-1989), filozof, publicysta i polityk, jeden z czołowych przedstawicieli niezależnej myśli politycznej w PRL-u, chrześcijański liberał.

 • Stanisław Estreicher   ( 4 artykułów )

  (1869-1939), historyk prawa, bibliograf i publicysta, związany z obozem konserwatywnym, wielokrotny rektor i dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Antoni Zygmunt Helcel   ( 2 artykułów )

  (1808-1870), prawnik, historyk, polityk i publicysta, przedstawiciel nurtu konserwatywnego polskiej myśli politycznej.

 • Jan Bobrzyński   ( 5 artykułów )

  (1882-1951) - konserwatywny polityk i myśliciel polityczny, jeden z najciekawszych publicystów II Rzeczpospolitej.

 • Ferdynand Zweig   ( 2 artykułów )

  (1896-1988), ekonomista i socjolog stosunków pracy; jeden z prekursorów liberalizmu gospodarczego w Polsce; po wojnie na emigracji.

 • Stanisław Tarnowski   ( 5 artykułów )

  (1837-1917), publicysta polityczny, historyk literatury i krytyk literacki, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z liderów krakowskich "stańczyków".

 • Józef Szujski   ( 4 artykułów )

  (1835-1883), historyk, pisarz, polityk i publicysta; jeden z czołowych polskich myślicieli konserwatywnych XIX w., współtwórca "Przeglądu Polskiego" i lider "Stańczyków".

 • Adam Stefan Sapieha   ( 1 Artykuł )

  (1867-1951), ordynariusz krakowski 1911-51, metropolita od 1925, kardynał od 1946.

 • Piotr Skarga   ( 1 Artykuł )

  (1536-1612) - wybitny kaznodzieja i myśliciel polityczny, autor słynnych "Kazań sejmowych", jednego z najważniejszych dzieł w dziejach polskiej myśli.

 • Roman Rybarski   ( 3 artykułów )

  (1887-1942), jeden z czołowych ideologów Narodowej Demokracji, autor książek i artykułów o polityce i ekonomii.

 • Józef Bohdan Oczapowski   ( 2 artykułów )

  (1840-1895) - ekonomista, prawnik, profesor UJ, związany z krakowskimi stańczykami.

 • Adam Krzyżanowski   ( 3 artykułów )

  (1873-1963), czołowy popularyzator liberalizmu ekonomicznego o chrześcijańskich korzeniach w Polsce, autor cenionych prac z pogranicza polityki, historii, ekonomii i filozofii.

 • Stanisław Kutrzeba   ( 5 artykułów )

  (1876-1946), prawnik i historyk prawa polskiego, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywny uczestnik debat o ustroju Drugiej Rzeczypospolitej.

 • Kazimierz Władysław Kumaniecki   ( 3 artykułów )

  (1880-1941) - profesor prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w II Rzeczypospolitej.

 • Władysław Konopczyński   ( 5 artykułów )

  (1880-1952), historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor m.in. "Dziejów Polski nowożytnej", "Liberum veto", "Fryderyk Wielki a Polska", "Polscy pisarze polityczni XVIII wieku".

 • Karol L. Koniński   ( 2 artykułów )

  (1891-1943), krakowski krytyk literacki, prozaik i publicysta, związany z nurtem narodowym i katolickim.

 • Julian Klaczko   ( 3 artykułów )

  (1825-1906), publicysta, krytyk literacki, polityk, historyk sztuki, jeden z najbardziej znanych zagranicą polskich myślicieli XIX w.

 • Franciszek Kasparek   ( 2 artykułów )

  (1844-1903), prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor rozpraw m.in. o władzy politycznej.

 • Walerian Kalinka   ( 3 artykułów )

  (1826-1886), historyk i publicysta, twórca krakowskiej szkoły historycznej, autor słynnych prac poświęconych upadkowi Pierwszej Rzeczpospolitej i polityce austriackiej wobec Galicji.

 • Władysław Leopold Jaworski   ( 4 artykułów )

  (1865-1930), prawnik-konstytucjonalista i filozof prawa, czołowy uczestnik dyskusji ustrojowych w Drugiej Rzeczpospolitej.

 • Maciej Starzewski   ( 3 artykułów )

  (1891-1944), prawnik, wykładowca UJ, poseł na Sejm w II RP.

 • Feliks Koneczny   ( 1 Artykuł )

  (1862-1949), jeden z najbardziej interesujących polskich myślicieli 1. połowy XX wieku, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie.


Projekt zrealizowany przy udziale finansowym Miasta Krakowa


OMP poleca